Startsidan

Moringen Förlag

Moringen Förlag är en del av Frivolten

och har skapats för att beskriva Systemisk Styrkebaserad teori och praktik för professionella som arbetar med mänskliga nätverk av relationer.

Med fler perspektiv

inleder varje boktitel för att vi vill betona vikten av att vi som medmänniskor inser att var och en av oss har ett alldeles unikt perspektiv att bidra med.

Vår erfarenhet är att då vi lyckas skapa kontexter som erbjuder alla som bryr sig möjlighet att göra sin röst hörd och respekterad- då utvecklas samarbete och arbetsglädje som leder till önskvärda förändringar i relationer och organisationer.

Konsten att Kommunicera

beskriver hur vi skapar vår identitet samt utvecklar kunskap och lärande genom deltagande i en mängd olika dialogprocesser.

Konsten att Leda

utforskar möjligheterna för dig som ledare att finna kreativa lösningar i den komplexa och spännande värld vi lever i.

Konsten att coacha

som innehåller vad som krävs av uthållighet, kreativitet och variationsrikedom samt ideologiska utgångspunkter med klar teoretisk förankring.

Specialpedagogik

beskriver hur vi konkret arbetar med begreppen samsyn, delaktighet, inkludering och en kreativ lärmiljö som nycklar till framgång.

Systemiskt Styrkebaserat Förhållningssätt i Förskolan

Boken är en Introduktion till Systemisk Styrkebaserad Teori och Praktik med förskolan som kontext.

Vilken bok kan få störst effekt på dig?

Du kan också läsa om Frivoltens utbildningar på www.frivolten.se

Agneta & Bertil

 

Sedan 2019 är Frivolten, Agneta Callin & Bertil Eliasson, egenaställda konsulter hos företaget &Company (en del av Interim Search), som är den administrativa länken mellan egenanställda konsulter och deras kunder.

&Company tar hand om all bokföring, deklarationer, administration och löneberedning så att man som konsult kan fokusera på det man är bäst på.