Startsidan

Moringen Förlag är en del av Frivolten och har skapats för att beskriva Systemisk Styrkebaserad teori och praktik för professionella som arbetar med mänskliga nätverk av relationer.
Moringens förlags böcker beskriver Systemiskt styrkebaserat tänkande och arbete som består av ett antal teorier som är kopplade till varandra. Det innebär att vi måste träna oss i att arbeta med en mångfald av idéer – samtidigt – eftersom de är ömsesidigt beroende av varandra. I vårt vardagliga praktiska arbete i olika system och kontexter av människor, har vi funnit teorierna användbara för att skapa hopp om hållbar förändring i situationer som ofta benämns som problematiska t.e.x. skolfrånvaro.    
Med fler perspektiv…  är inledningen på några av våra boktitlar för att vi vill betona vikten av att vi som medmänniskor inser att var och en av oss har ett alldeles unikt perspektiv att bidra med.  – Vår erfarenhet är att då vi lyckas skapa kontexter som erbjuder alla som bryr sig möjlighet att göra sin röst hörd och respekterad- då utvecklas samarbete och arbetsglädje som leder till önskvärda förändringar i relationer och organisationer.
Du kan också läsa om Frivoltens verksamhet på www.frivolten.se