Böcker

Systemteori -Systemiskt Styrkebaserad teori & praktik av Agneta Callin, Björn Blomgren & Bertil Eliasson.

Författarna till den här boken har i många år arbetat för att skolans vision och skolans verklighet ska förenas till en hanterbar helhet så att vi kan skapa en skola av god kvalité. Vi har valt en teoribas som gjort detta möjligt, som ger oss en mångfald av användbara idéer och praktiska tillämpningar i varje unik sekvens av skolans uppdrag och arbete. Teorierna som vi beskriver i boken går att använda i de flesta kontexter och är kraftfulla i sina effekter på de olika situationer vi har att hantera. Praktiken beskriver vi genom fenomenet skolfrånvaro.

Format: Häftad/Språk: Svenska/Serie: Systemiskt Styrkebaserat/Antal sidor: 61 Utgivningsdatum: 2024-02-02/Upplaga: 1/Förlag: Moringen förlag/  Dimensioner: 210 x 150 x 10 mm/Vikt: 50 gr/ISBN: 978-91-980536-5-4


Med fler perspektiv på konsten att Kommunicera av Agneta Callin.

Är en bok för professionella som arbetar med människor och som vill utveckla sina filosofier, metoder och tekniker för att skapa en personlig stil som bidrar till meningsfulla och berikande liv – både privat och professionellt. Tillsammans i våra språksystem skapar vi vår identitet, utvecklar kunskap och lärande. Språket som uttrycksmedel för vår förmåga att tänka, förklara, lära och reflektera gör människan unik.

Format: Häftad/Språk: Svenska/Serie: Systemiskt Styrkebaserat/Antal sidor: 135/Utgivningsdatum: 2013-03-01/Upplaga: 4/Förlag: Moringen förlag/  Dimensioner: 210 x 150 x 10 mm/Vikt: 220 g    ISBN: 9789198053609

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Med-fler-perspektiv-p-konsten-att-kommunicera_bokomslag-1.jpg

Med fler perpektiv på konsten att Leda av Agneta Callin.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Med-fler-perspektiv-p-konsten-att-leda_bokomslag-1.jpg

Vi hoppas att den här boken kan inspirera dig och utveckla ett förhållningssätt till ditt ledarskap som upprätthåller din passion och fascination över uppdraget oavsett dess unika förutsättningar. I en värld med snabba och ständiga förändringar, ökad konkurrens och med snävare resurser kan boken bidra med ett tanke- och förhållningssätt som utforskar möjligheterna för dig som ledare att finna kreativa lösningar i den komplexa och spännande värld vi lever i.

Format: Häftad/Språk: Svenska/Serie: Systemiskt Styrkebaserat/Antal sidor: 160/Utgivningsdatum: 2013-03-01/Upplaga: 2/Förlag: Moringen förlag/Dimensioner: 210 x 150 x 10 mm/Vikt: 240 g  ISBN: 9789198053616


Med fler perspektiv på Specialpedagogik – alla elever är inte kompatibla med skolbänken av Agneta Callin, Bertil L Eliasson, Owe Rindstrand, Niklas Larsson & Kajsa Eldh

Jag jobbade som specialpedagog på den gymnasieskola där projektet Point 20 genomfördes. Projektet, som ni kan läsa mer om i denna bok var en verksamhet för elever som inte var motiverade till traditionell skolverksamhet. För mig innebar det att jag fick rycka in när teamet i projektet ansåg att det var läge för specialpedagogisk undervisning. Det är från denna tid jag bär med mig att »gripa det undervisningsbara ögonblicket«.

Format: Häftad/Språk: Svenska/Serie: Systemisk Styrkebaserat/Antal sidor: 111/Utgivningsdatum: 2016-12-23/Upplaga: 1/Förlag: Moringen förlag/Dimensioner: 210 x 145 x 8 mm/Vikt: 170 g  ISBN: 9789198053630


Med fler perspektiv på konsten att coacha unga till förändring av Agneta Callin.

Med den här boken vill vi beskriva vad det innebär att coacha unga människor i förändrings- och utvecklingsprocesser. Det är en praktisk bok med exempel från ungdomscoachers arbetsvardag. Boken riktar sig till professionella som arbetar med unga människor och som vill få fler idéer om hur vi kan utveckla förhållningssätt, metoder och kreativa tekniker. Att vara ungdomscoach kräver uthållighet, kreativitet och variationsrikedom samt ideologiska utgångspunkter med klar teoretisk förankring. Idéerna som den här boken bygger på beskrivs utifrån Frivoltens erfarenhet av att arbeta med familjer och unga i förändringsarbetet.

Format: Häftad/Språk: Svenska/Serie: Systemiskt Styrkebaserad/  Utgivningsdatum: 2016-03-11/Upplaga: 1/Förlag:                              Moringen förlag/Dimensioner: 210 x 147 x 9 mm/Vikt: 223 g    ISBN: 9789198053623


Systemiskt Styrkebaserat förhållningssätt i förskolan av Agneta Callin, Bertil L Eliasson & Anna Reinoso

Förbereda barnen för fortsatt utbildning! Förskolans pedagogik och Systemiskt Styrkebaserat arbete har i grunden samma filosofi när det gäller lärprocesser och kunskapsbyggande. Med en stark tro på barnets egen lust, nyfikenhet och drivkraft att lära. Med tro på barnets egen förmåga att utvecklas, att våga pröva och utforska i en skapande och stimulerande miljö. Boken beskriver hur Systemiskt Styrkebaserat förhållningssätt influerat rektor Anna Reinoso och hennes medarbetare i deras arbete på Munspelsgatans förskola i Västra Frölunda, Göteborgs stad.

Format: Häftad/Språk: Svenska/Antal sidor: 23/Utgivningsdatum: 2021-01-07/Upplaga: 1/Förlag: Moringen förlag/                                Dimensioner: 210 x 148 x 3 mm/Vikt: 15 g/ISBN: 9789198053647


Pris: 250 kronor per bok. Moms 6% tillkommer samt frakt.